Beilagen

         
110. Pommes Frites     2,20 Euro
111. Kroketten 3,6,A   2,20 Euro
112. Tomatenreis     2,20 Euro
113. Folienkartoffel mit Zaziki G   4,20 Euro
114. Folienkartoffel mit Kräuterquark G   4,20 Euro
116. Kretanische Kartoffeln G   4,90 Euro